Samen streven naar de perfectie
Software ontwikkeling voor Windows® en consultancy


Attitudes

Demo: evaluatie in symbolen

Het is mogelijk om in PuntBeheer alle attitudes te beheren, zodat in de puntenboekjes automatisch kolommen voorhanden zijn voor de leerkrachten om de attitudes te beoordelen.

Misschien is het aan de klassenleraar om de attitudes te beoordelen. Anderzijds kan men ook werken met een systeem van evaluatie van attitudes door alle vakleerkrachten.

De software laat toe om elke kolom van het puntenboekje, hetzij via punten, hetzij via letters of symbolen van scores te voorzien. De letters of symbolen kunnen op voorhand vastgelegd worden in het beheer van de software.

Laatste aanpassing: 20 AoŁt 2007 20:11

Opmerkingen en vragen zijn steeds welkom. Stuur ons een boodschap