Samen streven naar de perfectie
Software ontwikkeling voor Windows® en consultancy


Wijzigen van maxima en gewichten

Maximum wijzigen van kolommen

In je puntenboekje zullen bepaalde kolommen vaste maxima hebben, omdat ze door de school zijn vastgelegd. Denken we aan rapportcijfers van afgebakende periodes, zoals Herfst, Kerst, Pasen enz...

Anderzijds zijn er heel wat kolommen waarvan de gebruiker zelf het maximum kan vastleggen en ook steeds kan wijzigen. Dit is zeker het geval voor de eigen toetsen, overhoringen, taken, maar kan ook een interessante mogelijkheid zijn voor vaardigheden van talen, praktijkvakken enz...

Naast het concept van maximum heeft het pakket ook de notie van gewicht. Je kan het maximum van een kolom en het gewicht waarmee ze telt bij 1 of meerdere andere kolommen onafhankelijk van elkaar instellen.

Deze demo toont hoe het pakket omgaat met wijzigingen van maxima, punten kan herschalen en kan werken met vaste, door de school ingestelde maxima.

Laatste aanpassing: 20 AoŁt 2007 20:11

Opmerkingen en vragen zijn steeds welkom. Stuur ons een boodschap