Samen streven naar de perfectie
Software ontwikkeling voor Windows® en consultancy


MyRo Puntenboek: een krachtig
  • puntenboek-
  • rapport-
  • leerlingvolgsysteem
MyRo Puntenboek

antwoord1Het globale concept en demo's online.

leerlingvolgsysteemLeerlingvolgsysteem: het concept

antwoord2En de meer technische kant?

antwoord3Hoe organiseren we het gebruik van het pakket?

antwoord4Op welke service kunnen we rekenen?

antwoord5Kunnen we een demo krijgen van het pakket?

antwoord6Prijskaartje?

U denkt :

antwoord6In onze school ligt het net iets moeilijker.

Hoe kan een rapport eruit zien?

lay-outsVoorbeeld lay-outs van rapporten

Opmerkingen en vragen zijn steeds welkom. Stuur ons een boodschap