Samen streven naar de perfectie
Software ontwikkeling voor Windows® en consultancy


MyRo, uw softwarepartner

MyRo is een software bedrijf dat zich richt op de Windows markt.

Het bedrijf is opgericht op 1 januari 1998.

Onze activiteiten gaan van het geven van advies bij de analyse van problemen en de praktische implementatie ervan, tot de volledige ontwikkeling van software op maat.

Onze huidige voornaamste ontwikkelingstool is Visual C++.

Maar onze ervaring gaat uit naar een brede waaier van ontwikkelingsomgevingen.

  • Programmeer omgevingen: C/C++, Pascal, Delphi, ...
  • Database omgevingen: Access (Jet/DAO), xBase, ODBC, ADO, SQL.
  • Scripting talen: Visual Basic, Java.

We hebben in het verleden ervaring opgedaan in de ontwikkeling van verschillende tools:

  • Ontwikkeling van COM/ActiveX objecten.
  • Ontwikkeling van automatisatie tools.
  • Ontwikkeling van wetenschappelijke programma's.
  • Ontwikkeling van administratieve/financieel/boekhoudkundige toepassingen.

Software op maat veronderstelt dat we een grondige analyse uitvoeren van de noden van uw bedrijf. Meestal heeft deze analyse een optimalisatie van de bedrijfswerking tot gevolg. In het rustig kader van een 18-de eeuwse vierkantshoeve, kan MyRo u gepast ontvangen voor brainstorm sessies over uw bedrijfsorganisatie. Pas nadat de bedrijfsstructuur grondig doorgelicht is, wordt er gestart met het ontwikkelen van de nodige software.

Brainstorm sessies

Hebt u een project dat de pretentie heeft tot het betere op de markt te horen, dan kan u steeds bij ons terecht.

Wenst u apparatuur te integreren met de geknipte software, dan ontwikkelen we voor u de juiste interface.

Of hebt u enkel nood aan enig advies? We staan steeds ter uwer beschikking.

Opmerkingen en vragen zijn steeds welkom. Stuur ons een boodschap